Indmeldelse

Indmeldelse i DOKS foretages ved at trykke her eller via link på Lægeforeningens hjemmeside.


Anmodning om indmeldelse skal vedhæftes motiveret ansøgning samt en anbefaling fra et medlem af DOKS.