Startside

Anders Britze modtog et af DOKS rejselegater i 2023.

Legatet på kr. 5000 var sponsoreret af Cochlear Nordic.

Steven Arild Andersen modtog et af DOKS rejselegater i 2023.

Legatet på kr. 5000 var sponsoreret af Oticon Medical.

Dansk Otokirurgisk Selskab blev oprettet for at fremme otokirurgien i teoretisk, videnskabelig og klinisk henseende, at fremme det kollegiale sammenhold mellem otologer gennem et samarbejde med Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi. Siden 1978 har selskabet afholdt videnskabelige møder og været engageret i efteruddannelse og organisatoriske problemstillinger.

 

Hjemmesiden indeholder almen information om selskabets aktiviteter, f.eks. generalforsamlingsreferater og årsmødeprogrammer. Siden opdateres, så aktuel information om selskabets møder kan opsøges her.


Medlemmerne kan kontakte DOKS bestyrelse og udvalg på bestyrelse@dokse.dk eller kontaktknappen øverst.