Rejselegat

Dansk Otokirurgisk Selskab

Selskabets rejselegat finansieres af ekstern sponsorering og administreres af bestyrelsen. Legatet uddeles årligt i en eller flere portioner efter ansøgning, der fremsendes elektronisk til selskabets sekretær (kirchmann@dadlnet.dk) senest en måned før årsmødet. Legatet tildeles fortrinsvis yngre, uddannelsessøgende medlemmer og størrelsen afhænger af antallet af ansøgere og mulighed for ekstern sponsorering. Økonomiske hensyn kan betinge, at legatet suspenderes.

Regler for rejselegatet:

Ansøgeren skal:

a. Være medlem af DOKS.

b. Forpligte sig at meddele selskabets medlemmer om resultatet af rejsen ved et foredrag på årsmødet senest 2 år efter tildeling, idet ansøgeren betragtes som

selskabets udsending.

Ansøgningen skal:

a. Angive formål med den planlagte rejse.

b. Vedlægges et budget for rejsen.

c. Indeholde oplysning om der er søgt eller tildelt økonomisk støtte fra anden side.

Rejseformål kan være:

a. Studieophold af betydning for igangværende otologisk forskningsprojekt.

b. Aktiv eller passiv kongresdeltagelse. Dokumentation herfor vedlægges.

c. Kursusdeltagelse af betydning for faglig, otokirurgisk udvikling.

Beløbsramme:

I 2018 blev uddelt to portioner af 5.000 kroner.

 

Bedømmelse og udvælgelse:

a. Foretages af DOKS bestyrelse.

b. Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling.

c. Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked.

d. Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.

Modtagere 2008: Søren Foghsgaard og Lars Peter Schousboe

Modtagere 2009: Troels Reinholdt Møller og Jens H. Wanscher

Modtagere 2010: Ingen ansøgere

Modtager 2011: Jan Gren Toft

 

Modtager 2012: Jacob Tauris

 

Modtager 2013: Bjarki Djurhuus

 

Modtagere 2014: Martin Nue Møller og Linda Busk Linnebjerg

 

Modtagere 2015: Henrik Lind og Morten Høgsbro

 

Modtagere 2016: Ida Simonsen og Christer Swan

 

Modtagere 2017: Ingen ansøgere

 

Modtagere 2018: Maria Ingolfsdottir og Jonas Jeppesen

 

 

DOKS