Fagområdet

Dansk Otokirurgisk Selskab

 

Dansk Otokirurgisk Selskabs fagområdebeskrivelse kan hentes her.

 

Læs definition af "fagområder" på Dansk Medicinsk Selskabs (DMS) hjemmeside.

 

Fagområdet otokirurgi hører under det lægefaglige speciale Oto-Rhino-Laryngologi.

 

Beskrivelsen er godkendt af DMS og DSOHH.

DOKS